วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

car rally


Car Rally Car Rally
บริษัทสยามบุรีทราเวลทัวร์ จำกัด 825/131 ถ.ประชาอุทิศ 58/2 เขตทุ่งครุ กทม. 10140


การจัดกิจกรรมแรลลี่ Activity Rally
ปัจจุบัน กิจกรรมแรลลี่กำลังเป็นที่นิยมจัดสำหรับ บริษัท ห้างร้าน โรงเรียน องค์กรต่างๆ เช่นการตอบแทนลูกค้า ดังนั้นผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมแรลลี่ลักษณะจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ หรือมืออาชีพการบริหารจัดแรลลี่จึงจะประสบผลสำเร็จไปด้วยดี เพราะมีองค์ประกอบเรื่องความปลอดภัยการขับขี่ การวางเส้นทาง การกำหนดจุดทำกิจกรรมต่างๆ เส้นทางสวยงามปลอดภัย กิจกรรมเกมส์สนุกสนานแบบครอบครัว รูปแบบทันสมัย
          ความหมายคำว่า “แรลลี่” เราได้ยินคำว่าแรลลี่อยู่บ่อยๆแต่ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดหรือมองแง่ลบเป็นการแข่งรถยนต์ที่ใช้ความเร็วในการตัดสิน แต่ความหมายที่แท้จริงคือ “การเดินทางจากจุดเดียวกันไปยังจุดหมายปลายทางและเส้นทางเดียวกัน แต่ไม่พร้อมกันและใช้เวลาเท่ากัน” ซึ่งแรลลี่มีหลายประเภทด้วยกัน คือ เดินหรือเรียกว่า วอรค์แรลลี่ จักรยานแรลลี่ บัสแรลลี่ รถไฟแรลลี่ หรือที่นิยมที่สุด คือ รถยนต์ส่วนตัว โดยจะมีจุดเริ่มต้นปล่อยรถไปทีละคัน พร้อมกับการเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดจนถึงจุดหมายปลายทางเดียวกัน

การเดินด้วยรถยนต์ที่เรียกว่า แรลลี่ (Rally)
        การแข่งขันแรลลี่ มีประวัติมายาวนานกว่า 30 ปี โดยครั้งแรกๆนั้นเป็นการแข่งกันในป่า เป็นรูปแบบการแข่งรถในเชิงท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการอย่างแรลลี่นำมาประยุกต์เป็น กิจกรรมแข่งขัน โดยเส้นทางการแข่งขัน กำหนดไว้ส่วนหน้าและเป็นความลับ ผู้เข้าแข่งขันต้องเดินทางไปในเส้นทางเดียวกันในระยะทางและเวลาที่กำหนด จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้ยสุด
          กำหนดเส้นทางแข่งขันออกเป็นช่วงๆด้วยจุดควบคุมเวลา หรือ TC เพื่อให้ผู้แข่งขันขับรถตามเวลาที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การแข่งขันด้วยความเร็ว กติกา คือ เมื่อเริ่มการแข่งขัน กรรมการจะปล่อยรถแข่งออกนาทีละ 1 คัน เรียงตามหมายเลขที่ติดไว้ข้างรถหรือไม่เรียงก็ได้เช่น
          กำหนดให้วิ่งออกจากจุดควบคุมเวลา เรียกว่า Time Control ตัวย่อว่า TC 1 ให้ขับไปยัง TC 2 ให้เวลา 30 นาที ระยะทาง 30 กิโลเมตร (หรือแล้วแต่กำหนด)
          ระหว่างทางขับรถไปนั้นจะมีเครื่องหมายตรวจสอบผ่านทาง (Route Check) หรือเรียกว่า RC ซึ่งผู้เข้าแข่งไปค้นหา RC ที่ว่าให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แล้วเขียนคำตอบว่า RC ที่ให้หาคำตอบคืออะไรอาจเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือคำถามรูปแบบต่างๆ เช่นการเรียงภาพ การตอบคำถาม การเติมคำที่ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องหารแต่อักษรเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่า RC

คำถามประเภท RC คืออะไร
          คำถาม RC คือตัวอักษรที่กรรมการได้พ่นไว้ หรือกำหนดตัวอักษรที่อยู่ตามวัตถุหรือสถานที่ต่างๆก็ได้ กรรมการจะบอกรายละเอียดของตัว RC ไว้ในใบนำทาง เช่น สีและตำแหน่งที่พ่นตัว RC หรือจุดที่มีตัว RC และระยะไมล์ที่ต้องหยุดเพื่อหาตัว RC
        ตัวอย่าง ใบขับรถตรงไปที่ระยะ 2.5 ก.ม หาตัวอักษร RC สีฟ้าที่ป้ายจราจรและขับตรงไปอีกระยะ 3.2 ก.ม ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปที่ระยะ 4.5 ก.ม จะเจอป้ายเลขที่ 123 ให้ตอบคำถามปริศนาที่กำหนดไว้ที่ตำแหน่งนี้ และระยะทางที่กำหนดก็ต้องแม่นยำ เช่นระยะที่ 2.5 ก.ม ไม่เกินกว่านี้ ถ้าขับเกินระยะไป ก็จะหาไม่เจอแน่ เพราะฉะนั้นการขับรถแรลลี่จะต้องเช็คระยะไปด้วย ดูเวลาไปด้วย เพื่อจะได้ไม่โดนตัดคะแนนทั้งเวลาและการหา RC ที่กรรมการกำหนดไว้ให้ครบ
        สมมติว่ารถเบอร์ 1 เข้า TC ที่ 2 ตรงเวลาพอดี ถ้าเข้าเร็วจะเสียคะแนนนาทีละ 2 คะแนน หรือช้ากว่ากำหนดจะเสียคะแนนนาทีละ 1 คะแนน ที่กำหนดเรื่องเวลาช้าเร็วไว้เพื่อป้องกันการขับรถเร็วเกินไป และถ้าหา RC ได้ครบตามกำหนด ก็ไม่เสียแต้ม ส่วนรถอีกคันเข้าตรงเวลาแต่หา RC ไม่ครบก็เสียคะแนน RC ตามที่กรรมการกำหนด แต่ไม่โดนตัดคะแนนเรื่องเวลาเป็นต้น
          เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทีมใดเสียคะแนนรวมทั้งสิ้นน้อยที่สุด ทีมนั้นจะเป็นทีมชนะ

กิจกรรมแรลลี่ Rally Activity มีหลายประเภทดังนี้
นวัตกรรมแรลลี่ Innovation Rally
        หมายถึง แรลลี่ท่องเที่ยวเน้นรูปแบบครอบครัว ทำกิจกรรมรูปแบบใหม่ ณ. จุดท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ เหมาะสำหรับ กลุ่มบริษัทที่ตอบแทนลูกค้า เน้นสนุกสนาน กันเอง ความคิดสร้างสรรค์ เที่ยวชมสถานที่ ทำกิจกรรมตอบแทนสังคม ร่วมอนุรักษ์ลดสภาวะโลกร้อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติหรือส่งเสริมสถาบันการศึกษาชนบทห่างไกล
อเมซิ่งแรลลี่ Amazing Rally
        หมายถึง แรลลี่ท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ เหมาะสำหรับพนักงานองค์กรภายใน บริษัทห้างร้าน หน่วยงานต่างๆเน้นความรู้ใหม่ๆสนุกสนานตื่นตากับสิ่งที่ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยๆ ประกอบกับการเดินทางที่สนุกสนานกับกิจกรรมแรลลี่ตลอดเส้นทาง
วอรค์แรลลี่ Walk Rally
        หมาถึง กิจกรรมแรลลี่ชนิดที่ใช้เดินในการทำกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเล่นกันเป็นองค์กรใหญ่หรือบริษัทที่ตอบแทนลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท ปลอดภัยไม่ต้องขับรถระหว่างทำกิจกรรม
แรลลี่รถไฟ Train Rally
        หมายถึง การทำกิจกรรมบนรถไฟ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับหมู่คณะที่นิยมการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เน้นกิจกรรมที่จะทำให้ตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทาง พบมิตรภาพใหม่จากผู้ร่วมเดินทางด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแข่งขันแรลลี่ เพื่อผู้เข้าแข่งขันสนุกสนานกับการแข่งขัน
เทคนิคการแข่งแรลลี่ Rally
        การเดินทางจากที่เดียวกันแต่ไม่พร้อมกันไปยังเส้นทางและจุดหมายปลายทางเดียวกัน ภายในเวลาที่เท่ากันทุกคัน โดยแต่ละคันต้องรักษาเวลาตามใบนำทางที่กำหนดไว้
ผู้ขับขี่ Driver: เป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีสติครบถ้วน รักษากฎระเบียบจราจรพร้อมมีความอาทรต่อผู้ร่วมทาง
ผู้นำทาง Navigator: เป็นผู้มีความสามารถในการอ่านและเขียน การตีความใบนำทางเข้าในกฎจราจร เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่หลงทาง ต้องคิดคำนวณเวลา ระยะทาง และช่วยเล่นเกมตามฐานกิจกรรม
ผู้ร่วมรถ CO-Navigator: ควรหูตาไว มีไหวพริบ ไม่ควรหลับเพื่อคอยช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง
ใบนำทาง Road Sheet: มีลักษณะเป็นคำสั่ง มีเครื่องหมายเป็นลูกศรให้เดินทางไป พร้อมกับมีระยะทางกำกับ ระบุจุดทำกิจกรรมระบุสภาพเส้นทางและจุดอันตรายต่างๆ เพื่อช่วยเตือนให้ระวังในการขับขี่
ใบลงเวลา Time Card: เป็นใบลงเวลาสำหรับการเข้าออกฐาน จะได้รับพร้อมใบนำทางตอนเริ่มออกครั้งแรก มีช่องกรอกหมายเลขเบอร์แข่งช่องกรอกคำตอบของกิจกรรมต่างๆ ห้ามทำหาย ขูดลบ ขีดฆ่า ข้อความใดๆบนในนี้ ต้องส่งให้กรรมการทุกครั้งเพื่อเซ็นต์ชื่อกำกับเวลาเข้าออกหรือลงคะแนน กิจกรรม
จุดควบคุมเวลา Time Control (TC): เป็นจุดที่รถทุกคันต้องมายื่นใบเช็คเวลาแต่ละช่วง ไม่ควรเข้าก่อนหรือหลังตามเวลาที่ให้ไว้ มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนน
จุดตรวจสอบผ่านทาง Route Check (RC): เป็นจุดตรวจสอบและการสังเกตเส้นทาง ที่รถทุกคันต้องขับผ่าน ที่เราเรียกว่าหา RC ซึ่ง RC นี้อาจเป็นรูปแบบคำถามชนิดตอบคำถาม รูปภาพหรือสัญลักษณ์ต่างๆก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอักษรเพียงอย่างเดียว เมื่อผู้แข่งขันหาเจอต้องนำมากรอกในใบคำตอบ ห้ามมีการขูดลบ ขีดฆ่าคำตอบด้วยวิธีใดๆมิฉะนั้นถือว่าผิดและเสียคะแนน
ทำไมถึงหลงทาง
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่หน้าใหม่ มักประสบการการหลงทาง ขับรถไปผิดสถานที่บ้าง / หา RC ไม่เจอบ้าง เป็นเพราะ
1.ท่านเองอาจจะยังไม่ชินกับการดูใบนำทางแบบเครื่องหมาย
2.ท่านอาจจะดูเครื่องหมายในใบนำทางไม่ละเอียดรอบคอบพอ
3.ระยะทางบนหน้าปัดรถของท่านไม่ตรงกับระยะทางที่กรรมการกำหนดขึ้นในใบนำทาง โดยเฉพาะข้อ 3.นี้เองแหละที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท่านหลงทาง ส่วนจะแก้ไขอย่างไรคงจะต้องลงในรายละเอียดในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม Car Rally
1.  ได้เรียนรู้ความสำคัญของเวลา และการเคารพกฎ กติกา
2.  ได้รู้จักการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รู้จักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
3.   เพื่อสร้างความสามัคคีกันในทีม และ มีความเสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4.   ได้รู้จักในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5.   เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
6.   สร้างทัศนะคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
จะเห็นได้ว่า  กิจกรรมการแข่งขัน Car Rally นั้น จะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และได้ประโยชน์ ในการแข่งขันอย่างมากมาย ตั้งแต่เรื่องเวลา เรื่องความรอบคอบของการดูใบนำทาง เรื่องความสามัคคี รวมทั้งทักษะ ในการขับขี่อย่างปลอดภัย ฯลฯ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
http://www.ok-management.com,
http://www.thaiorganize.com
http://travelrouteclub.com

.................. 


สนใจกิจกรรมดีดี สนุกสนุกแบบนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ บริษัทสยามบุรีทราเวลทัวร์ จำกัด

   โทร. 0-2873-6002 (AUTO) หรือ 086-3187103, 089-4086511  
                    โทรสาร.0-2873-6014  

E-mail: siamburitour@hotmail.com
เว็บไซต์: http://www.siamburitraveltour.com


ประมวลภาพ